Önemli

Firmamızın gizlilik politikası Hakkında Bilgi Edinin.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik Politikası

Müşteri ve kullanıcılardan sağlanan kişisel/özel bilgilerinin gizliliğine ve kanuna uygun şekilde işlenmesine büyük önem vermektedir. KHC bu kapsamda AB’nin "Elektronik İletişim Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Mahremiyetin Korunması”na ilişkin 2002/58/EC sayılı direktifinde belirtilen temel prensipleri, Türkiye’de henüz bu konudaki kanuni düzenleme tamamlanmış olmamasına rağmen benimsemiştir. KHC, üçüncü şahıslar ve kurumlardan aldığı bilgileri, aşağıdaki prensipler ile saklamakta ve işlemektedir: Elde ettiği bilgileri iyi niyet çerçevesinde ve kanunlara uygun şekilde kullanır. Elde ettiği bilgileri, açıkça belirlenmiş amaçlara yönelik olarak toplar ve kullanır. Kullanım amacına yönelik ve uygun kapsamda bilgi toplar. Bilgi kayıtlarının doğru ve güncel tutulması için gerekli önlemleri alır. Uygulama alanına göre, veri sahiplerinin, ilgili kayıtlara erişimi, güncellemesi veya veriye ulaşımı engelleyebilmesi için gerekli imkanları sağlayacaktır. Müşterilerinin özel tercihleri ile ilgili bilgileri, kullanımı ve verilen servislerle ilgili işlemler için gerekli olduğu süre için elinde tutacaktır. Sadece aşağıdaki durumlarda bilgileri işleme tabi tutacaktır"; Veri sahibinin bilgilendirildikten sonra, açıkça ve belirlenebilir şekilde onay verdiği durumlarda. Veri sahibinin talep ettiği bir sözleşmenin gerçekleştirilebilmesi için, bilginin işlenmesinin gerektiği durumlarda. Örnek olarak, bir satış sözleşmesini takiben, fatura hazırlanabilmesi için gerekli bilgilerin işlenmesi. İşlemin yasal bir zorunluluk olduğu durumlarda. Veri sahibinin hayati tehlikeye maruz kaldığı durumlarda, kişinin hayatının korunabilmesi için gerekli işlemlerde. İşlemin gerçekleştirilmesi kamu yararını gerektiriyorsa veya işlem resmi makamlar tarafından (devlet, vergi, polis v.b.) gerçekleştiriliyorsa. Veriyi işlemeye KHC kanunen yetkiye Sahipse.

Güvenlik Önlemleri

Sitemizde bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek için firmamızca uygulanan güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Bu güvenlik önlemleri şunlardır; SSL güvenlik sertifikası (Secure Socket Layer) ile kredi kartı bilgileriniz enkode edilerek bankaya iletilir. Bu bilgiler bankaya ait olan güvenli sunucular üzerinde barındırılmaktadır. Sadece sizin ve banka arasında olan bu provizyon işlemi her ne kadar bizim web sitemiz üzerinden gerçekleştiriliyor olsa da işlem sırasında kredi kartı bilgileriniz sizin ile banka arasında gizli tutulmaktadır.

Bilgi Güvenliği

KHC, kullanıcı ve/veya müşterileri tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğine büyük hassasiyet göstermektedir. Bu amaçla, KHC, müşterilerinin sağladığı bilgilerin güvenliği için, gerekli fiziksel, elektronik ve prosedürel önlemleri almaktadır. KHC, www.turkishost.com üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde, müşterilerinin kredi kartı bilgilerini saklamamaktadır. Müşteri alış veriş sırasında girdiği bilgiler, API aracılığı ile SSL kullanılarak güvenli bir şekilde banka sistemlerine ulaştırır. Böylece, bu bilgilerin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesi imkansız hale gelmektedir. KHC, gerekli durumlarda, elektronik anahtar kullanımı ile müşterilerinin bilgi güvenliğini sağlamaktadır. KHC’in, müşterilerinden aldığı bilgilere, sadece kullanım amacına yönelik olarak, ilgili personel tarafından erişim gerçekleştirilebilmektedir.

Toplanan Verilerin Doğruluğu

KHC ziyaretçisi tarafından girilmiş olan eksik yada yanlış bilgiyi, ziyaretçisinden gelecek yeni bilgi veya çapraz sorgulama yöntemi ile elde edeceği doğru bilgi ile değiştirebilir yada silebilir.

Düzenleme ve Bilgilerin Kaybı

Müşterilerimiz sistemimiz üzerinde kayıtlı bulunan tüm kişisel ve kurumsal bilgilerini diledikleri zaman düzenleme hakkına sahiptirler. Firmamız bu bilgilerin doğruluğunu sağlamak için gerekli incelemeyi yapabilir. Ancak sistemimizde kayıtlı bulunan bireysel veya kurumsal müşterilerimizin bilgileri, ürün, hizmet veya servislerini sonlandırsalar dahi yasal zorunluluk sebebi ile kanunun zorunlu tuttuğu süre boyunca sistemimizden silinememektedir. Zorunlu süre sonunda bireysel veya kurumsal müşterilerimiz bilgilerinin silinmesini talep edebilirler. Bunun için [email protected] adresine durumu bildiren e-posta gönderilmesi gerekmektedir.

Kişisel Olmayan Bilgi

siteyi ziyaretiniz sırasında, İnternet protokol adresiniz, bilgisayarınızın işletim sistemi, tarayıcı tipiniz, trafik biçimleri yada herhangi ilgili Web sitelerinin adresi gibi belirli teknik bilgiyi toplamamıza imkan veren teknolojileri kullanabilir. Ziyaretçilerimiz hakkında daha detaylı bilgi elde etmek için sitemiz tarafından bilgisayarınıza cookie -çerez- olarak nitelendirilen bilgi dosyaları gönderilebilir. Bu dosyalar tamamen kullandığınız sistem ile ilgili teknik bilgi içeren ve dünyada yaygın olarak kullanılan dosyalardır.